EKONOMIA
Zhvillimi ekonomik i vendit dhe politika per nje mireqenie te pergjithshme dhe jo vetem per disa fatlume. Ekzistenca e nje shteti te se drejtes, qe garanton tregun e lire, konkurrencen e ndershme, mbrojtjen e subjekteve te dobet, zhdukjen e monopoleve, trasparencen e kapitalit financiar, krijimin e nje burse funksionale, zhvillimin e sektoreve strategjike dhe krijimin e nje impianti industrial ku te mbeshtetet nje bujqesi moderne duke krijuar nje ekonomi kombetare se bashku me Kosoven edhe me fqinj te tjere strategjike.
08.14.2015 : 04:45:31 PM | EKONOMIA | Things.Change
4724
shk
7
prgj
01.28.2015 : 07:01:20 PM | EKONOMIA | redonT
884
shk
9
prgj
790
shk
3
prgj
12.30.2014 : 02:12:23 PM | EKONOMIA | Ledian
686
shk
2
prgj